Yönetmelikler

Yönetmelik Adı Dayandığı Kanun/Madde Resmi Gazete Tarihi/Sayısı Görüntüle
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 635KHK, 634, 5302, 5393, 6331 24.06.2015 / 29396 PDF
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 16.01.2014 / 28884 PDF
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703 22.01.2007 / 26411 PDF
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 4703 03.11.2016 / 29877 PDF
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 7126/Ek-9 09.07.2015 / 29411 PDF
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 6331 / 30 15.06.2013 / 28678 PDF
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 6331, 2872, 644, 5902 02.08.2016 / 29789 PDF
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmasına Dair Yönetmelik 6331 / 30 28.07.2013 / 28721 PDF
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6331/16, 17, 18, 30 15.05.2013 / 28648 PDF
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 6331 / 30 30.04.2013 / 28633 PDF
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331 / 30 22.08.2013 / 28743 PDF
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 5510 / 107 22.01.2011 / 27823 PDF
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857 / 71 12.05.2017 / 30064 PDF
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 16.04.2013 / 28620 PDF
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 3194/44, 3542/3 04.11.1984 / 18565 PDF
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 3154 / 28 30.11.2000 / 24246 PDF
Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği 3154 / 28 21.08.2001 / 24500 PDF
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 6331 / 30 24.07.2013 / 28717 PDF
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 6331 / 30 16.08.2013 / 28737 PDF
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 6331 / 30 23.08.2013 / 28744 PDF
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2872/8, 11,12 18.03.2004 / 25406 PDF
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 1593/127 05.07.2013 / 28698 PDF
İlkyardım Yönetmeliği 3359/9, 663 KHK/9 29.07.2015 / 29429 PDF
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6331/30, 31, 3146/2, 12 24.04.2017 / 30047 PDF
İş Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012 / 28512 PDF
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331/3,30, 3146/2,12 15.02.2016 / 29625 PDF
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 6331/10, 24, 27, 30, 31 24.01.2017 / 29958 PDF
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857 / 63 06.04.2004 / 25425 PDF
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 4857 / 41 06.04.2004 / 25425 PDF
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 / 28861 PDF
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 6331/22,30 18.01.2013 / 28532 PDF
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331/10,30 29.12.2012 / 28512 PDF
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 6331/30 17.07.2013 / 28710 PDF
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/2,12 07.03.2016 / 29646 PDF
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 6331/11, 12, 30 18.06.2013 / 28681 PDF
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 6331/25, 30 11.02.2016 / 29621 PDF
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 6331 / 6 29.06.2015 / 29401 PDF
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılması Koşulları Hakkında Yönetmelikk 4857 / 69 24.07.2013 / 28717 PDF
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331 / 30 06.08.2013 / 28730 PDF
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331 / 30 12.08.2013 / 28733 PDF
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 4703 29.11.2006 / 26361 PDF
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331 / 30 02.07.2013 / 28695 PDF
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331 / 30 24.03.2016 / 29663 PDF
Makina Emniyeti Yönetmeliği 4703 28.09.2014 / 29133 PDF
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 5544/4, 22 15.10.2015 / 29503 PDF
Muhetemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik 4703, 635 KHK 30.06.2016 / 29758 PDF
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4857 / 76 07.04.2004 / 25426 PDF
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 6331 / 30 16.07.2013 / 28709 PDF
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 6331 / 30 11.09.2013 / 28762 PDF
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703 / 4 31.12.2012 / 28514 4.M. PDF
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 2872, 4856, 181 KHK, 1593, 3146, 441 KHK... 26.12.2008 / 27092 M. PDF
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 6331/17, 30 11.05.2017 / 30063 PDF
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2872/3, 8, 11, 12, 13 25.01.2017 / 29959 PDF
Tozla Mücadele Yönetmeliği 2872/3, 8, 11, 12, 13 25.01.2017 / 29959 PDF
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 6331 / 21 05.02.2013 / 28550 PDF
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331 / 30 05.10.2013 / 28786 PDF

© All Rights Reserved DamlaWeb