İş Güvenliği Uzmanı

 İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

 İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

 Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

 İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 Risk Değerlendirmesi yapmak

 Acil Durum Planı hazırlamak

 Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

 İç Yönetmelik hazırlamak

 İş İzni Prosedürü hazırlamak

 Çalışma talimatları hazırlamak

 İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

 Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamak

 Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesii yapmak

© All Rights Reserved DamlaWeb