ISG Periyodik Kontrolleri

MAKİNE PERİYODİK KONTROLLERİ

İş ortamında kullanılan bütün makine ve ekipmanlar yasa ile belirlenen aralıklarda bir makine mühendisi tarafından kontrol edilmelidir. Bu işlemin amacı üretici firmanın rütin kontroller sırasında kontrol ettiklerinin bağımsız bir kuruluş tarafından daha detaylı kontrol edilmesidir.Üretici firmanın kontrollerinin kanunlar karşısında hiçbir yükümlülüğü olmadığı gibi asıl sorumluluk periyodik kontrolü yapan firmadadır.

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

Periyodik kontrol yapılma zorunluluğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği belirler. Buna göre kullanılan kaldırma-iletme araçlarının periyodik kontrollerinin A Tipi Muayene kuruluşu akreditasyonuna sahip bir laboratuvarın yetkili personeli tarafından yapılması zorunludur.

    Kaldırma - İletme Araçları

     Vinç - Mobil Vinç

     Platform

     Caraskal

     Forklif

     Transpalet

     Asansör

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrolden geçirilme zorunluluğu da kaldırma ve iletme ekipmanlarında olduğu gibi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği tarafından belirtilmiştir.

    Basınçlı Kaplar

     Kazan

     Otoklav

     Hava Tankı

     Kompresör

     Hidrofor

    Genleşme Tankı


TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine göre fabrika, hastane , otel , spor kompleksi , eğitim-öğretim alanları, üretim tesisi, v.b başta olmak üzere İş Güvenliği kapsamında elektrik tesisatında topraklama ölçümü ve eketrikle çalışan makinaların gövde krouma topraklama ölçümü hizmeti sunmaktayız.

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ VE PERİYODİK KONTROLLER

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan iş güvenliği denetimlerinde geçerli, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yetkilendirilmiş personeller ve kalibrasyonlu cihazlar ile Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi, Paratoner Kontrol Raporu hizmetlerini sunmaktayız

© All Rights Reserved DamlaWeb