İşyeri Hekimi

 İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

 Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

 İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

 İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

 İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

 Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odoları,duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

 İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlenmedirmesi çalışmalarına katılmak

 İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

 Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

 İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

 Yıllık çalışma planı hazırlamak

© All Rights Reserved DamlaWeb