Diğer Sağlık Personeli

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak

 İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

 İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak

 İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek

 İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak

 İş sağlığı eğitimlerinde görev almak
© All Rights Reserved DamlaWeb