Tebliğler

Tebliğ Adı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı Dayandığı Kanun/Madde Görüntüle
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ 19.09.2014 / 29124 644 PDF
Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ 29.06.2013 / 28692 6331/30 PDF
Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 22.01.2015 / 29244 635, 1705, 132, 4703 PDF
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Acil Durum Planı Tebliği 31.03.2015/29670 - PDF
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 04.08.2015/29435 - PDF
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03.05.2014 / 28989 6331 / 7 PDF
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29.08.2013 / 28750 6331 / 30 PDF
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 27.02.2017/29992M. 6331 / 9 PDF
İşveren Uygulama Tebliği 14.02.2014/28913 5510/11,12,80,86,88,90 PDF
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği 28.09.2008 / 27011 5510 / 107 PDF
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ 11.03.2012 / 28230 - PDF
Kişisel Koruyucu Donanımların İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 26.04.2017/30049 - PDF
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11.03.2012 / 28230 - PDF
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 2015- Ek 40 Meslek 25.05.2015 / 29366 5544/Ek-1 PDF
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 2015 25.05.2015 / 29366 5544/Ek-1 PDF
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 2016- Ek 8 Meslek 25.05.2015 / 29366 5544/Ek-1 PDF
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 2016 24.03.2016 / 29663 5544/Ek-1 PDF
Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ 02.10.2014 / 29137 6331 PDF
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ 30.06.2007 / 26568 Mük. KHK-18/2-n PDF
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ 08.04.2017 / 30032 6331/30 PDF

© All Rights Reserved DamlaWeb