TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
İncelenme : 1156 || Eklenme Tarihi : 24.05.2017


Dünya’nın her yerinde gelişme gösteren turizm sektörü ülkemiz ekonomisi için çok önemli yer tutmaktadır. Dolayısıyla gelişen bu pazarda rekabette hızla artmaktadır. Bu sektörde yüksek vasıf ve eğitim gerektirmeyen birçok kişi istihdam edilmektedir. Bu nedenle turizm sektöründe iş bulmak vasıf ve eğitim gerektiren sektörlere göre daha kolaydır. Bu sektör çalışma saatleri bakımından özel bir sektör olduğundan çalışanları, genelde tatil dönemi, yaz ayları ve iş gücünün çalışmadığı gece saatlerinde çalışmaktadırlar. Her ne kadar şehir otellerinde ve şehir merkezli eğlence yerlerinde çalışma sürekli ise de genelde Ege ve Akdeniz sahillerinde sezonluk çalışma süreleri söz konusudur.

Ülkemiz ekonomisinde turizm çok önemli bir yer tutması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği de bu sektörde önemli bir faktördür. Turizm sektörü, iş sağlığı ve güvenliği açısından sanayii sektörüne göre daha az kaza ve meslek hastalığının görüldüğü bir sektördür. Ancak ülkemizin iş kazaları yönünden Avrupa ülkeleri arasında 1. sırada, dünya ülkeleri arasında ise 3. sırada olduğunu söylersek bu, sektörde olan iş kazaları ve meslek hastalıkları önemsenecek bir yer tutmaktadır. Çalışanlar genel olarak düşme, kayma, kesik, yanma vb. kazalara ayakta çalışma sebebiyle de meslek hastalıklarına maruz kalmaktadırlar. Ayrıca mobing de bu sektörde yadsınamayacak kadar sık görülen bir uygulamadır.

İş güvenliği açısından iş yerleri asıl yaptıkları işlere göre tehlike sınıflarına ayrılırlar.26.12.2012 tarih 28509 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ’ine göre işyerleri tehlike sınıflarına göre üçe ayrılır:

    -Çok tehlikeli

    -Tehlikeli

    -Az tehlikeli(büro faaliyetleri, otel, restoran, eğlence yerleri vb. bacasız sanayii işletmeleri)

Turizm sektörü(otel, restoran, eğlence merkezi)tehlike sınıfı açısından genel olarak AZ TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın gereği yürürlük başlıklı 38(1) maddesinde;

    -50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 01.07.2017 tarihlerinde,

    -50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri 01.01.2014 tarihinde,

    -Diğer işyerleri yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra,

yürürlüğe girer.

 Ancak 50’den az çalışanı olan ve 01.07.2017 tarihinden itibaren hizmet almaya başlayacak işyerleri 29.12.2012 tarihinden itibaren risk değerlendirme raporu, acil durum eylem planı ve iş güvenliği eğitimlerini bugüne kadar almış olmaları gerekmektedir. Yani 2017 Temmuz ayından itibaren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştıracak olan bu durumdaki işyerlerinde bugüne kadar yaptırılması gereken risk değerleme raporu, acil durum eylem planı ve eğitim herhangi bir kaza, taşınma, yeni makine veya teçhizat alımı vb. durumlar olmadığı sürece bu üçlü paket az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerleri için 6 yıl geçerliliğini korur.

Buna göre turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, restoran, eğlence merkezi gibi genelde az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den fazla çalışanı olan iş yerleri 30.12.2013 tarihinden itibaren işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadırlar.50’den az çalışanı olan ve turizm sektöründe faaliyet gösteren, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunu 01.07.2017 tarihinden itibaren yerine getirmek zorundadırlar.

Bu niteliğe sahip iş yerlerinin çalıştıracağı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışma saatleri yönetmeliklerle belirlenmiştir.30.04.2015 tarih 29342 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan yönetmelik ile iş güvenliği uzmanları;

    -Az tehlikeli sınıfta çalışan başına aylık 10 dakika

    -Tehlikeli sınıfta çalışan başına 20 dakika

    -Çok tehlikeli sınıfta çalışan başına 40 dakika

olarak görev yaparlar.

Aynı şekilde 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan yönetmeliğe göre işyeri hekimleri;

    -Az tehlikeli sınıfta çalışan başına aylık 5 dakika,

    -Tehlikeli sınıfta çalışan başına aylık 10 dakika,

    -Çok tehlikeli sınıfta çalışan başına aylık 15 dakika,

olarak görev yaparlar.

Her iki yönetmelikte 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlk yardım eğitimi

    -Az tehlikeli işyerlerinde toplam çalışanın %20 si,

    -Tehlikeli işyerlerinde toplam çalışanın %15’i,

    -Çok tehlikeli işyerlerinde toplam çalışanın %10’u kadarına zorunludur.

Yangın eğitimi

    -Az tehlikeli işyerlerinde 50 çalışan için 1 kişi,

    -Tehlikeli işyerlerinde 40 çalışan için 1 kişi,

    -Çok tehlikeli işyerlerinde 30 çalışan için 1 kişi,

zorunludur.

Sonuç olarak 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan turizm sektöründeki herhangi bir işyeri için 01.07.2017 tarihinden itibaren çalışan başına 10 dakika iş güvenliği uzmanı ve 5 dakika işyeri hekimi çalıştırılması zorunludur.

Yener KORKMAZ

İşinize Sağlık OSGB

Kurucu Ortak-Genel Müdür


Yorumlar

Yorum Yap

© All Rights Reserved DamlaWeb